• Uvoz robe

  15.309.902

  Увоз робе (хиљ.КМ)

  I-IX, 2021

 • Izvoz robe

  10.083.872

  Извоз робе (хиљ.КМ)

  I-IX, 2021

 • Prosječna neto plaća

  1 007 KM

  Просјечна нето плата

  VIII-2021

 • BDP

  11,6%

  Бруто домаћи производ (БДП)

  II-21 /II-20

 • Indeks industrijske proizvodnje

  9,1%

  Индекс индустријске производње

  VIII-21/VIII-20

 • CPI

  2,3%

  Стопа промјене индекса цијена (CPI)

  VIII-21/VIII-20

 • Population

  3.531.159

  Популација

  2013

Вијести

Годишњи индикатори

 • 44 427

  Смрти у БиХ

  2020

 • 27 255

  Живорођених у БиХ

  2020

 • -6 370 954

  Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ

  2020

 • 16 886 250

  Увоз робе у хиљадама КМ

  2020

 • 10 515 296

  Извоз робе у хиљадама КМ

  2020

 • 10 128 KM

  БДП по становнику (GDP/C) у КМ

  2019

 • 35 296 KM

  Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ

  2019

 • 956 KM

  Просечне нето зараде у БиХ у КМ

  2020

 • 35,5%

  Стопа запослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2019

 • 15,7%

  Стопа незапослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2019