• 28 360

  Živorođeni u BiH

  2019

 • 19.633

  Sklopljeni brakovi u BiH

  2018

 • 3531159

  Stanovništvo BiH

  2013