• 26.687

  Živorođeni u BiH

  2022

 • 14 925

  Sklopljeni brakovi u BiH

  2020

 • 3 531 159

  Stanovništvo BiH

  2013