• 28 360

  Живорођени у БиХ

  2019

 • 19.633

  Склопљени бракови у БиХ

  2018

 • 3531159

  Становништво БиХ

  2013