• 26.687

  Живорођени у БиХ

  2022

 • 14 925

  Склопљени бракови у БиХ

  2020

 • 3 531 159

  Становништво БиХ

  2013