• 0,4%

    Мјесечна стопа промјене обима индустријске производње

    I-2023 /XII-2022

  • 0,1%

    Годишња стопа промјене обима индустријске производње

    I-2023/I-2022