• 6,75%

    Годишња стопа промјене обима индустријске производње

    XI–2021/XI–2020

  • 0,3%

    Мјесечна стопа промјене обима индустријске производње

    XI–2021/XI–2021