• 5,4%

  Стопа промјене индекса произвођачких цијена индустрије

  V-2022/IV-2022

 • 1,1%

  Инфлација (CPI)

  V-2022/IV-2022

 • 8,5%

  Годишња стопа промјене обима индустријске производње

  V–2022/V–2021