Sadržaj

O nama

07.06.2004.

Organigram

Organigram


Misija

Misija Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine je pružanje pouzdanih, kvalitetnih, razumljivih, pravovremenih i međunarodno uporedivih statističkih podataka koje zadovoljavaju potrebe donosilaca odluka, istraživača i ostalih domaćih i stranih korisnika i odražavaju stanje i promjene u ekonomskom, demografskom i socijalnom području, području životne sredine i prirodnih resursa.
Prikupljanje, obrada, analiza i diseminacija statističkih podataka vrši se na osnovu statističkih standarda i savremene tehnologije, uz zaštitu statističke povjerljivosti, optimalno korištenje resursa i razumno opterećenje davalaca podataka.


Vizija

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine će jačanjem svojih stručnih i infrastrukturnih  kapaciteta i usvajanjem i primjenom najbolje statističke prakse postići potpunu usklađenost sa međunarodnim statističkim standardima i načelima Kodeksa prakse evropske statistike, poštujući fundamentalne vrijednosti, kao što su stručnost, nezavisnost, nepristrasnost i otvorenost. Korisnicima se pod jednakim uvjetima pružaju relevantni i visokokvalitetni statistički podaci, a opterećenje davalaca podataka je na razumnom nivou i proporcionalno je potrebama korisnika.


Vrijednosti

Vrijednosti Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine su: stručna nezavisnost, objektivnost, korisnička orijentacija, predanost kvalitetu, statistička povjerljivost, timski rad i stalno usavršavanje zaposlenih.
Vrijednosti su ključne vodilje koje imaju dugoročni uticaj i služe provedbi misije. Međusobno povjerenje svih sudionika u ovom procesu (korisnika podataka, davalaca podataka i proizvođača statistike) je izuzetno važno i neophodno. Nezavisnost institucija i struke je garancija očuvanja povjerenja u statistički sistem.  Znanje, iskustvo, zajednički rad, poštivanje privatnosti, kvalitet i dostupnost korisnicima su vrijednosti, koje bitno utiču na zadovoljstvo korisnika i zaposlenih. Stručna nezavisnot se mora jačati stalnim usavršavanjem zaposlenih.


Osnovni ciljevi

  • Stvaranje preduvjeta za daljnji dinamičan razvoj zvanične statistike u BiH;
  • Promovisanje uloge i značaja zvanične statistike u društvu, što će inicirati njenu širu javnu upotrebu;
  • Usmjeravanje razvoja zvanične statistike u pravcu harmonizovanja standarda, klasifikacija, metodologija i statističke prakse sa međunarodnim standardima;
  • Povećanje uporedivosti statistike BiH sa statistikama drugih zemalja i statistikama međunarodnih organizacija;
  • Stvaranje osnova za dobijanje najznačajnijih statističkih pokazatelja.


Strateški prioriteti

  • Poboljšanje učinkovitosti statistike BiH;
  • Jačanje prepoznatljivosti i povjerenja u zvaničnu statistiku;
  • Promovisanje šire upotrebe statističkih podataka među korisnicima;
  • Proizvodnja kvalitetne i korisniku „user-friendly“ statistike;
  • Optimizacija procesa i zadataka u statističkom proizvodnom procesu.