Vijesti

Pilot Popis poljoprivrede u BiH krajem godine

Danas je u Sarajevu održan sastanak predstavnika statističkih institucija BiH: Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Republičkog zavoda za statistiku RS na temu provođenja priprema za pilot popis poljoprivrede kojega su sve statističke institucije uvrstile u svoje godišnje planove za 2022. godinu.

16.03.2022.

Image Title

Pilot popis se planira provesti istovremeno, u četvrtom kvartalu 2022. godine u svim statističkim institucijama BiH u skladu sa zajednički utvrđenom metodologijom. Značaj pilot popisa je u tome što će nakon njegove realizacije i analize dobijenih rezultata biti moguće pristupiti finalizaciji metodologije, okvira za Popis, budžeta, organizacije rada na terenu i osiguranju svih ostalih preduvjeta za realizaciju punog Popisa poljoprivrede. Na osnovu Popisa stanovništva iz 2013. i podataka o korisnicima sredstava poticaja za poljoprivrednu proizvodnju procjena je da će Popisom poljoprivrede u Bosni i Hercegovini biti obuhvaćeno oko 680.000 domaćinstava.

Zadnji sveobuhvatni Popis poljoprivrede u BiH proveden je 1960. godine i od tada se rade procjene.

Statističke institucije kontinuirano rade na pripremi metodologije popisa poljoprivrede i upitnika s ciljem da sve bude spremno za provođenje pilot popisa poljoprivrede krajem ove godine, rekla je Vesna Ćužić, direktorica Agencije za statistiku BiH. Ćužić je naglasila značaj Popisa poljoprivrede kojim će se osigurati kvalitetni podaci za analize stanja i potencijala kao i planiranja razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Agencija za statistiku BiH je prošle godine, u skladu sa Statističkim programom BiH 2021.-2024. te u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, sačinila zajedničku, usaglašenu Informaciju o potrebi pripreme, provođenja i diseminacije rezultata Popisa poljoprivrede u BiH 2021.-2024. i prijedlog Odluke o formiranju Interresorne radne grupe za pripremu Akcionog plana za pripremu, provođenje i diseminaciju Popisa poljoprivrede u BiH 2021.-2024. godine. Nakon svih povratnih informacija, odnosno mišljenja relevantnih institucija, Agencija za statistiku BiH, je finalnu Informaciju i prateće dokumente dostavila Vijeću ministara BiH.