Вијести

Пилот Попис пољопривреде у БиХ крајем године

Данас је у Сарајеву одржан састанак представника статистичких институција БиХ: Агенције за статистику БиХ, Федералног завода за статистику ФБиХ и Републичког завода за статистику РС на тему спровођења припрема за пилот попис пољопривреде којега су све статистичке институције уврстиле у своје годишње планове за 2022. годину.

16.3.2022.

Image Title

Пилот попис се планира провести истовремено, у четвртом кварталу 2022. године у свим статистичким институцијама БиХ у складу са заједнички утврђеном методологијом. Значај пилот пописа је у томе што ће након његове реализације и анализе добијених резултата бити могуће приступити финализацији методологије, оквира за Попис, буџета, организације рада на терену и обезбјеђењу свих осталих предуслова за реализацију пуног Пописа пољопривреде. На основу Пописа становништва из 2013. и података о корисницима средстава потицаја за пољопривредну производњу процјена је да ће Пописом пољопривреде у Босни и Херцеговини бити обухваћено око 680.000 домаћинстава.

Задњи свеобухватни Попис пољопривреде у БиХ проведен је 1960. године и од тада се раде процјене.

Статистичке институције континуирано раде на припреми методологије пописа пољопривреде и упитника с циљем да све буде спремно за спровођење пилот пописа пољопривреде крајем ове године, рекла је Весна Ћужић, директорица Агенције за статистику БиХ. Ћужић је нагласила значај Пописа пољопривреде којим ће се обезбиједити квалитетни подаци за анализе стања и потенцијала као и планирања развоја пољопривреде и руралног развоја у Босни и Херцеговини.

Агенција за статистику БиХ је прошле године, у складу са Статистичким програмом БиХ 2021.-2024. те у сарадњи са ентитетским заводима за статистику, сачинила заједничку, усаглашену Информацију о потреби припреме, спровођења и дисеминације резултата Пописа пољопривреде у БиХ 2021.-2024. и приједлог Одлуке о формирању Интерресорне радне групе за припрему Акционог плана за припрему, спровођење и дисеминацију Пописа пољопривреде у БиХ 2021.-2024. године. Након свих повратних информација, односно мишљења релевантних институција, Агенција за статистику БиХ, је финалну Информацију и пратеће документе доставила Савјету министара БиХ.