Вијести

Истраживање o приходима и условима живота грађана у БиХ

Агенција за статистику БиХ, у сарадњи са ентитетским заводима за статистику спроводи, први пут у пуном обиму, истраживање о приходима и условима живота грађана Босне и Херцеговине (SILC).

23.5.2022.

Image Title

Циљ истраживања је да се прикупе подаци о приходима, сиромаштву, социјалној искључености, материјалној депривацији, социо-економским карактеристикама појединаца и условима живота. Прикупљени подаци користиће се за добијање главних социјалних индикатора на нивоу Босне и Херцеговине и ентитета. Будући да је реализација анкете усклађена са Евростатовом методологијом подаци ће такође бити и међународно упоредиви.

За потребе овог истраживања анкета се спроводи на подручју цијеле Босне и Херцеговине на репрезентативном узорку случајно одабраних домаћинстава, у периоду мај-јули 2022. године. Анкету ће спроводити овлашћени и едуковани анкетари, ангажовани од стране званичних статистичких институција у БиХ.

Статистичке институције Босне и Херцеговине гарантују да ће, у складу са Законом о статистици БиХ и Законом о заштити личних података, одговори на постављена питања бити строго повјерљиви, да ће испитаници остати потпуно анонимни и моле грађане за активну сарадњу у реализацији ове важне активности.