Vijesti

Probni popis poljoprivrede u BiH provodi se od 15. do 30. listopada

Agencija za statistiku BiH, u suradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi Probni popis poljoprivrede u razdoblju od 15. do 30. listopada 2022. godine na prostoru cijele Bosne i Hercegovine.

14.10.2022.

Image Title

Svrha Probnog popisa poljoprivrede je da statističke institucije provjere organizaciju, metodologiju, tehnička rješenja elektroničkog upitnika, aplikaciju za kontrolu materijala, vrijeme potrebno za instruktažu i popisivanje gospodarstava, s ciljem da se puni Popis poljoprivrede provede što kvalitetnije i efikasnije. 

Pilot popisom će biti obuhvaćeno 15.887 gospodarstava i kućanstava od kojih je 8.706 u Federaciji BiH, 6.413 u Republici Srpskoj i 768 u Brčko distriktu BiH. Popis gospodarstava na terenu provodit će akreditirani i obučeni popisivači i kontrolori metodom intervjua tako što će podatke izravno unositi u elektronički upitnik na laptopu. 

Tijekom pilot popisa prikupljaju se podaci o lokacijama poljoprivrednih gospodarstava, o korištenom poljoprivrednom zemljištu za sve usjeve, brojnom stanju stoke po vrstama i kategorijama, ruralni indikatori, podaci o radnoj snazi, ekološkoj poljoprivredi, navodnjavanju, agro-okolišnim pokazateljima, metodama poljoprivredne proizvodnje itd.

Puni popis poljoprivrede, koji je planiran da se realizira krajem iduće godine, je izuzetno važno statističko istraživanje za Bosnu i Hercegovinu. Prije svega, zbog toga što će, prvi put nakon više od 60 godina, osigurati kvalitetne podatke za analize stanja i potencijala, kao i za strateško planiranje razvoja sektora poljoprivrede i ruralnog razvoja na svim razinama organiziranja. Sektor poljoprivrede je jedan od najvažnijih sektora bosanskohercegovačke ekonomije koji čini oko šest do sedam posto BDP-a BiH.

Osim toga, provođenjem punog Popisa poljoprivrede sukladno međunarodnim statističkim standardima, Bosna i Hercegovina ispunit će jednu od prioritetnih obveza iz okvira Procesa stabilizacije i pridruživanja i na taj način olakšati svoj put ka Europskoj uniji.