Вијести

Пробни попис пољопривреде у БиХ спроводи се од 15. до 30. октобра

Агенција за статистику БиХ, у сарадњи са ентитетским заводима за статистику, спроводи Пробни попис пољопривреде у периоду од 15. до 30. октобра 2022. године на простору цијеле Босне и Херцеговине.

14.10.2022.

Image Title

Сврха Пробног пописа пољопривреде је да статистичке институције провјере организацију, методологију, техничка рјешења електронског упитника, апликацију за контролу материјала, вријеме потребно за инструктажу и пописивање газдинстава, с циљем да се пуни попис пољопривреде спроведе што квалитетније и ефикасније. 

Пилот пописом ће бити обухваћено 15.887 газдинстава и домаћинстава од којих је 8.706 у Федерацији БиХ, 6.413у Републици Српској и 768 у Брчко дистрикту БиХ. Попис газдинстава на терену спроводиће акредитовани и обучени пописивачи и контролори методом интервјуа тако што ће податке директно уносити у електронски упитник на лаптопу. 

Током пилот пописа прикупљају се подаци о локацијама пољопривредних газдинстава, о коришћеном пољопривредном земљишту за све усјеве, бројном стању стоке по врстама и категоријама, рурални индикатори, подаци о радној снази, еколошкој пољопривреди, наводњавању, агро-еколошким индикаторима, методама пољопривредне производње итд.

Пуни попис пољопривреде, који је планиран да се реализује крајем идуће године, је изузетно важно статистичко истраживање за Босну и Херцеговину. Прије свега, због тога што ће први пут након више од 60 година, обезбиједити квалитетне податке за анализе стања и потенцијала, као и за стратешко планирање развоја сектора пољопривреде и руралног развоја на свим нивоима организовања. Сектор пољопривреде је један од најважнијих сектора босанскохерцеговачке економије који чини око шест до седам посто БДП-а БиХ.

Осим тога, спровођењем пуног пописа пољопривреде у складу са међународним статистичким стандардима, Босна и Херцеговина ће испунити једну од приоритетних обавеза из оквира Процеса стабилизације и придруживања и на тај начин олакшати свој пут ка Европској унији.