Vijesti

Anketa o privatnim i poslovnim putovanjima za 2022. godinu

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi anketno istraživanje o privatnim i poslovnim putovanjima stanovnika Bosne i Hercegovine koje će se na području Brčko distrikta BiH provesti u periodu od 08. decembra do 22. decembra 2022 godine.

07.12.2022.

Image Title

Anketiranje će raditi anketno osoblje akreditirano od strane Agencije za statistiku BiH, na području Brčko distrikta BiH na uzorku od 846 izabranih domaćinstava. U Anketi se pored sociodemografskih, karakteristika ispitanika, prikupljaju se podaci o broju i karakteristikama višednevnih i jednodnevnih putovanja, razlozima odlaska na putovanja, trajanju putovanja, posjećenim destinacijama, navikama stanovnika Bosne i Hercegovine prilikom putovanja, ukupnoj potrošnju (prosječni izdaci na putovanjima uključujući putne troškove, troškove smještaja, hrane i pića, ulaznica, itd.) te drugim karakteristikama stanovništva u BiH.

Agencija za statistiku BiH garantuju da će, u skladu sa Zakonom o statistici BiH i Zakonom o zaštiti ličnih podataka, odgovori na anketna pitanja biti strogo povjerljivi, da će ispitanici ostati potpuno anonimni i mole se građani za aktivnu saradnju u realizaciji ove važne statistističke aktivnosti u BiH.