Вијести

Aнкета o приватним и пословним путовањима за 2022. годину

Агенција за статистику БиХ, у сарадњи са ентитетским заводима за статистику, спроводи анкетно истраживање о приватним и пословним путовањима становника Босне и Херцеговине које ће се на подручју Брчко дистрикта БиХ спровести у периоду од 8. децембра до 22. децембра 2022. године.

7.12.2022.

Image Title

Анкетирање ће радити анкетно особље акредитирано од стране Агенције за статистику БиХ, на подручју Брчко дистрикта БиХ на узорку од 846 изабраних домаћинстава. У Анкети се поред социодемографских карактеристика испитаника, прикупљају подаци о броју и карактеристикама вишедневних и једнодневних путовања, разлозима одласка на путовања, трајању путовања, посјећеним дестинацијама, навикама становника Босне и Херцеговине приликом путовања, укупној потрошњи (просјечни издаци на путовањима укључујући путне трошкове, трошкове смјештаја, хране и пића, улазница, итд.) те другим карактеристикама становништва у БиХ.

Агенција за статистику БиХ гарантују да ће, у складу са Законом о статистици БиХ и Законом о заштити личних података, одговори на анкетна питања бити строго повјерљиви, да ће испитаници остати потпуно анонимни и моле се грађани за активну сарадњу у реализацији ове важне статистистичке активности у БиХ.