Vijesti

Od administrativnih ka statističkim podacima

U okviru USAID projekta Snaga lokalnog, a u organizaciji Udruženja mreža za izgradnju mira, u Sarajevu je održana Konferencija na temu „Podaci u službi socioekonomskog razvoja administrativni podaci javnih registara“ na kojoj je učestvovala Vesna Ćužić, direktorica Agencije za statistiku BiH.

15.09.2023.

Image Title

Ćužić je govorila na temu „Značaj administrativnih podataka za statistiku“ koja je za statističke institucije BiH aktuelna s obzirom da Evropska praksa nalaže statističkim institucijama da optimiziraju proizvodnju statistike korištenjem već dostupnih administrativnih podataka. Također, sve veći zahtjevi za statističkim podacima nameću potrebu korištenja svih dostupnih izvora podataka, a jedan od najvažnijih resursa su administrativni izvori podataka koji su dostupni na različitim administrativnim razinama.

Konferencija je održana s ciljem mapiranja trenutnog stanja administrativnih izvora podataka na nivou općina/gradova, kao i planiranih aktivnosti relevantnih aktera u ovoj oblasti u jačanju uloge lokalnih vlasti u pristupanju i korištenju administrativnih podataka. Krajnji cilj korištenja administrativnih podataka je da se ti podaci učine dostupnim građanima kroz različite kanale diseminacije (web stranice administrativnih tijela, statističke institucije, open data portale, itd.).

Govoreći o značaju korištenja administrativnih podataka u statističke svrhe Ćužić je naglasila da je prvi i ključni preduslov za uspostavljanje redovne proizvodnje statističkih indikatora zasnovanih na administrativnim izvorima podataka postojanje adekvatne zakonske regulative, a drugi je digitaliziranje raspoloživih administrativnih izvora podataka. Danas je većina administrativnih podataka još uvijek dostupna u različitim formatima (hard-copy – papirna evidencija, Excel fajlovi), dok je samo dio dostupan i u digitalnom formatu.

Također je navela benefite njihovog korištenja u zvaničnoj statistici: „Benefiti korištenja administrativnih izvora podataka – smanjivanje opterećenja izvještajnih jedinica, reduciranje troškova prikupljanja podataka kao i poboljšanje kvaliteta podataka i njihovog obuhvata.“

Jedan od osnovnih ciljeva statističkih institucija je da korištenjem i integriranjem raspoloživih podataka iz administrativnih izvora zajedno sa podacima iz statističkih istraživanja, omoguće uspostavljanje i održavanje tri ključna statistička registra u Bosni i Hercegovini a to su: registar stanovništva, registar zgrada i stanova, te poslovni registar. Trenutno, statističke institucije u BiH imaju uspostavljen jedan od tri statistička registra koji se redovno održava i koristi u proizvodnji zvanične statistike a to je Statistički poslovni registar, kazala je Ćužić.

Zato je, prema riječima Vesne Ćužić, zvaničnoj statistici od izuzetnog značaja postojanje efikasne javne uprave koja poboljšava kvalitet podataka ali i usluga za svoje građane, te kroz proces korištenja suvremenih IT rješenja za digitaliziranje procesa ujedno omogućava i statističkim institucijama pristup velikim bazama podataka.

Imajući u vidu značaj proizvodnje kvalitetnih i pravovremenih statističkih podataka usklađenih sa EU regulativama i standardima, a koji se mogu dobiti korištenjem administrativnih izvora podataka, statističke institucije BiH (Agencija za statistiku, i entitetski zavodi za statistiku) su kroz nacionalni IPA Twinning projekat uspjele mapirati potencijalne administrativne izvore podataka po svim statističkim domenama na entitetskom i državnom nivou. Sa nekima od njih je već ostvarena saradnja i njihovi podaci se koriste u proizvodnji statističkih indikatora, dok su s nekima u toku aktivnosti na ozvaničavanju saradnje.

Zbog značaja za Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka pristupanju Evropskoj uniji kroz tekući IPA 2017 Twinning projekat i ekspertsku podršku Statistike Danske i Finske, statističke institucije BiH rade na razvoju jedinstvene metodologije korištenja administrativnih izvora podataka u statistici, a narednog mjeseca počinje implementacija značajnog projekta za korištenje administrativnih podataka u statistici koji će finansirati EU. Cilj projekta je uspostavljanje saradnje sa što više administrativnih izvora podataka i razvoj IT rješenja koje će omogućiti nesmetano prikupljanje i razmjenu administrativnih izvora podataka.