Vijesti

Od administrativnih ka statističkim podacima

U okviru USAID projekta Snaga lokalnog, a u organizaciji Udruženja mreža za izgradnju mira, u Sarajevu je održana Konferencija, na temu „Podaci u službi socioekonomskog razvoja administrativni podaci javnih registara“ na kojoj je sudjelovala Vesna Ćužić, ravnateljica Agencije za statistiku BiH.

15.9.2023.

Image Title

Ćužić je govorila na temu „Značaj administrativnih podataka za statistiku“ koja je za statističke institucije BiH aktuelna s obzirom da Europska praksa nalaže statističkim institucijama da optimiziraju proizvodnju statistike korištenjem već dostupnih administrativnih podataka. Također, sve veći zahtjevi za statističkim podacima nameću potrebu korištenja svih dostupnih izvora podataka, a jedan od najvažnijih resursa su administrativni izvori podataka koji su dostupni na različitim administrativnim razinama.

Konferencija je održana s ciljem mapiranja trenutnog stanja administrativnih izvora podataka na razini općina/gradova, kao i planiranih aktivnosti relevantnih aktera u ovoj oblasti u jačanju uloge lokalnih vlasti u pristupanju i korištenju administrativnih podataka. Krajnji cilj korištenja administrativnih podataka je da se ti podaci učine dostupnim građanima kroz različite kanale diseminacije (web stranice administrativnih tijela, statističke institucije, open data portale, itd.).

Govoreći o značaju korištenja administrativnih podataka u statističke svrhe Ćužić je naglasila da je prvi i ključni preduvjet za uspostavljanje redovite proizvodnje statističkih pokazatelja utemeljenih na administrativnim izvorima podataka postojanje adekvatne zakonske regulative, a drugi je digitaliziranje raspoloživih administrativnih izvora podataka. Danas je većina administrativnih podataka još uvijek dostupna u različitim formatima (hard-copy – papirna evidencija, Excel fajlovi), dok je samo dio dostupan i u digitalnom formatu.

Također je navela benefite njihovog korištenja u službenoj statistici: „Benefiti korištenja administrativnih izvora podataka – smanjivanje opterećenja jedinica izvješća, reduciranje troškova prikupljanja podataka kao i poboljšanje kvalitete podataka i njihovog obuhvata.“

Jedan od temeljnih ciljeva statističkih institucija je omogućiti uspostavu i vođenje tri ključna statistička registra u Bosni i Hercegovini korištenjem i objedinjavanjem dostupnih podataka iz administrativnih izvora zajedno sa podacima iz statističkih istraživanja, i to: registar stanovništva, registar zgrada, i stanova, te poslovni registar. Trenutno statističke institucije u BiH imaju uspostavljen jedan od tri statistička registra koji se redovito održava i koristi u proizvodnji službene statistike a to je Statistički poslovni registar, kazala je Ćužić.

Zato je, prema riječima Vesne Ćužić, službenoj statistici od izuzetnog značaja postojanje efikasne javne uprave koja poboljšava kvalitetu podataka ali i usluga za svoje građane, te kroz proces korištenja suvremenih IT rješenja za digitaliziranje procesa ujedno omogućava i statističkim institucijama pristup velikim bazama podataka.

Imajući u vidu značaj proizvodnje kvalitetnih i pravodobnih statističkih podataka usklađenih sa EU regulativama i standardima, a koji se mogu dobiti pomoću administrativnih izvora podataka, statističke institucije BiH (Agencija za statistiku, i entitetski zavodi za statistiku) su kroz nacionalni IPA Twinning projekat uspjele mapirati potencijalne administrativne izvore podataka po svim statističkim domenama na entitetskoj i državnoj razini. S nekima od njih već je uspostavljena suradnja i njihovi se podaci koriste u izradi statističkih pokazatelja, dok su s drugima u tijeku aktivnosti na formaliziranju suradnje.

Zbog značaja za Bosnu i Hercegovinu na njenom putu ka pristupanju Europskoj uniji kroz tekući IPA 2017 Twinning projekat i ekspertsku podršku Statistike Danske i Finske, statističke institucije BiH rade na razvoju jedinstvene metodologije korištenja administrativnih izvora podataka u statistici, a idućeg mjeseca kreće provedba važnog projekta korištenja administrativnih podataka u statistici koji će financirati EU. Cilj projekta je uspostaviti suradnju sa što više administrativnih izvora podataka te razviti informatička rješenja koja će omogućiti neometano prikupljanje i razmjenu administrativnih izvora podataka.