• 3,0%

  Stopa promjene indeksa potrošačkih cijena

  IX-21/IX-20

 • 7,6%

  Stopa promjene indeksa proizvođačkih cijena industrije

  IX-21/IX-20

 • 0,8%

  Stopa promjene indeksa potrošačkih cijena

  IX-21/VIII-21