• 10,6%

  Стопа промјене индекса произвођачких цијена индустрије

  XI-21/XI-20

 • 5,4%

  Стопа промјене индекса потрошачких цијена

  XI-21/XI-20

 • 1,2%

  Стопа промјене индекса потрошачких цијена

  XI-21/X-21