• 7,5%

  Стопа промјене индекса произвођачких цијена индустрије

  VIII-21/VIII-20

 • 0,2%

  Стопа промјене индекса потрошачких цијена

  VIII-21/VII-21

 • 2,3%

  Стопа промјене индекса потрошачких цијена

  VIII-21/VIII-20