Vijesti

Anketa o zadovoljstvu korisnika

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine vrši redovito sustavno ispitivanja zadovoljstva korisnika na dvogodišnjoj razini. Redovito praćenje zadovoljstva i potreba korisnika statističkih podataka i usluga predstavlja jedan od osnovih alata za upravljanje kvalitetom i daje ključne inpute za unaprijeđenja proizvoda i usluga baziranih upravo na korisničkim potrebama i zahtjevima.

27.7.2021.

Image Title

Istraživanje je provedeno između 07. listopada i 30. studenog 2020.

U privitku je detaljno Izvješće koje je podijeljeno u nekoliko osnovnih segmenata:

 • Demografske karakteristike korisnika
 • Korištenje podataka/pristup internet stranici
 • Zadovoljstvo korisnika proizvodima i uslugama Agencije
  • Zadovoljstvo korisnika - ispunjenje potreba i očekivanja korisnika
  • Zadovoljstvo korisnika kvalitetom podataka za pojedina statistička područja
  • Zadovoljstvo kvalitetom proizvoda i usluga
  • Zadovoljstvo odnosom sa zaposlenicima Agencije
  • Ukupni indeks zadovoljstva korisnika

Rezultati istraživanja o zadovoljstvu korisnika