Вијести

Анкета о задовољству корисника

Агенција за статистику Босне и Херцеговине врши редовно систематско испитивања задовољства корисника на двогодишњем нивоу. Редовно праћење задовољства и потреба корисника статистичких података и услуга представља један од основих алата за управљање квалитетом и даје кључне инпуте за унапређења производа и услуга базираних управо на корисничким потребама и захтјевима.

27.7.2021.

Image Title

Истраживање је спроведено између 7. октобра и 30. новембра 2020.

У прилогу је детаљан Извјештај који је подијељен у неколико основних сегмената:

 • Демографске карактеристике корисника
 • Коришћење података/приступ интернет страници
 • Задовољство корисника производима и услугама Агенције
  • Задовољство корисника - испуњење потреба и очекивања корисника
  • Задовољство корисника квалитетом података за поједина статистичка подручја
  • Задовољство квалитетом производа и услуга
  • Задовољство односом са запосленицима Агенције
  • Укупни индекс задовољства корисника

Резултати истраживања о задовољству корисника