• CPI

  17,4%

  Инфлација (CPI)

  X-2022/X-2021

 • Prosječna neto plaća

  1.154 KM

  Просјечна нето плата

  IX-2022

 • Uvoz robe

  21.173.130

  Увоз робе (хиљ.КМ)

  I-IX, 2022

 • Izvoz robe

  13.525.139

  Извоз робе (хиљ.КМ)

  I-IX, 2022

 • Indeks industrijske proizvodnje

  1,1%

  Индекс индустријске производње

  VI–2022/VI–2021

 • BDP

  5,5%

  Бруто домаћи производ (БДП)

  Q1-2022/Q1-2021

 • Population

  3.531.159

  Популација

  2013

Вијести

Годишњи индикатори

 • 11 196 KM

  БДП по становнику (GDP/C) у КМ

  2021

 • 38 637 KM

  Бруто домаћи производ (ГДП) у милионима КМ

  2021

 • 14 273 529

  2021

 • 21 596 900

  2021

 • -7 323 371

  Спољнотрговински биланс у хиљадама КМ

  2021

 • 39,6%

  Стопа запослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2021

 • 17,4%

  Стопа незапослености по ИЛО дефиницији (АРС)

  2021

 • 998 KM

  Просечне нето зараде у БиХ у КМ

  2021

 • 44 427

  Смрти у БиХ

  2020

 • 27 255

  Живорођених у БиХ

  2020