• -2,2%

  Стопа промјене индекса произвођачких цијена индустрије

  III-2023/II-2023

 • 0,1%

  Инфлација (CPI)

  IV-2023/III-2023

 • -9.1%

  Годишња стопа промјене обима индустријске производње

  IV-2023/IV-2022