• 1.338 KM

    Просјечна нето плата у БиХ

    II-2024

  • 2.505.315

    Извоз робе (хиљ. КМ)

    I-II, 2024