• 28 636 447

  Uvoz robe (tis. KM)

  I-XII, 2022

 • 17 973 740

  Izvoz robe (tis. KM)

  I-XII, 2022

 • -10 662 707

  Vanjskotrgovinski robna bilanca (tis. KM)

  I-XII, 2022