• 1 092 KM

    Просјечна нето плата у БиХ

    III-2022

  • 7,0%

    Годишња стопа промјене обима индустријске производње

    III–2022/III–2021