• 4.266.464

  Uvoz robe (tis. KM)

  I-II, 2024

 • 2.505.315

  Izvoz robe (tis. KM)

  I-II, 2024

 • -1.761.149

  Vanjskotrgovinski robna bilanca (tis. KM)

  I-II, 2024