• 1.002 KM

    Просјечна нето плата у БиХ

    VII-2021

  • 0,10%

    Стопа промјене индекса потрошачких цијена

    VII-21/VI-21