• 1.388 KM

    Просјечна нето плата у БиХ

    V-2024

  • -10.4%

    Годишња стопа промјене обима индустријске производње

    V-2024/V-2023