• 10,2%

  Инфлација (CPI)

  III-2022/III-2021

 • 9 858 KM

  БДП по становнику (GDP/C) у КМ

  2020

 • 10,6%

  Стопа промјене индекса произвођачких цијена индустрије

  XI-2021/XI-2021