• 0,19%

  Бруто домаћи издаци за истраживање и развој

  2019

 • 0,09%

  Буџетска издвајања за истраживање и развој

  2019

 • 2 883

  Запослени на пословима истраживања и развоја

  2019