• 4,3%

  Стопа промјене индекса потрошачких цијена

  X-21/X-20

 • 8,5%

  Годишња стопа промјене обима индустријске производње

  X-2021/ X-2020

 • 8,5%

  Стопа промјене индекса произвођачких цијена индустрије

  X-21/X-20