• 11 196 KM

  БДП по становнику (GDP/C) у КМ

  2021

 • 0,3%

  Инфлација (CPI)

  VIII-2022/VII-2022

 • -0,3%

  Стопа промјене индекса произвођачких цијена индустрије

  VIII-2022/VII-2022