• 3.999.565

  Uvoz robe (tis. KM)

  I-II, 2023

 • 2 883 077

  Izvoz robe (tis. KM)

  I-II, 2023

 • -1 116 488

  Vanjskotrgovinski robna bilanca (tis. KM)

  I-II, 2023