• 11,5 t

  Домаћа потрошња материјала по становнику

  2020

 • 308 719 tis. m3

  Укупно снабдијевање водом

  2020

 • 922 844 t

  Количина отпада прикупљена јавним одвозом

  2020