• 933 453 mil. M³

  Количина отпада прикупљена јавним одвозом

  2019

 • 311 903 mil. m³

  Снабдијевање водом

  2019

 • 116.977 mil. m³

  Отпадне воде

  2019